Friday, June 12, 2009

pangidaron

ang pangidaron
nagpalayong kalunhaw
lalag nga dahon

paminaw

paminawa ko
ako magpakahilom
sa kahinanok

ulan

dagtom sa langit
dahunog sa dalugdog
humod na kita

Monday, May 25, 2009

kasing


gatuyok-tuyok
kahoy nga linansangan
'di masakitan

dinumero

dinumerong pong
kahadlukan sa tanan
uno dos y tres

paniudto

bagting sa tiyan
garay sa mga bahawan
kaon nasad dong

Thursday, May 14, 2009

trianggulo

lingi'ng kalibutan
kwadrado'ng kasing kasing
managlahi'ng kasinatian

Monday, April 20, 2009

choka: tsinelas


paris nagsinabtanay
lakang gisapnay

paris nga tinud-anay
'di magbuwagay

Friday, April 17, 2009

haiku: kargador

bug-at nga karga
ilalum sa kalapoy
hilum nga taghoy

haiku: batang asiras


sanglit bulingit
mga bulawan sa dalan
dili mahipos

nitulong luha
kalalom 'di matugkad
aping nga huyang

haiku: pulaw

tutok's kisame
nagbugtaw sa kaduka
painit una

Wednesday, April 15, 2009

choka: lakang

haiku: maninistis

dagway'ng gaya
hulagway pinintalan
nagmagul-anon

sayaw ug kiay-kiay
dikolor nga sinina
tonto'ng komiko

Tuesday, April 14, 2009

3 ka haiku: higala

dan-ag sa adlaw
takna sa kaudtuhon
kamalipayon

halog ug hagwa
mga yanong pakigdula
kamabulukon

pagsalop niya
tanan magmagul-anon
ikaw bililhon

haiku: kadina


hinikta'ng bukton
kagawasa'ng ginapos
dugha'ng gawasnon

haiku: kawayan

bagyo ma'g unos
paling-paling ang bulok
wala'y kahadlok

haiku: lansang


lansang nitaop
kaluwasan ang bulok
palad uyamot

haiku: manga'ng hilaw


hilaw, tagudtod
aslum-tam-is nga bunga
mangga'ng karabao

haiku: Dahon

lalag nga dahon
nagkumpayot sa sanga
katagakon na

Monday, April 13, 2009

haiku: kasing kasing


matang luhaan
natungang kasing kasing
'di kapakyasan