Tuesday, April 14, 2009

3 ka haiku: higala

dan-ag sa adlaw
takna sa kaudtuhon
kamalipayon

halog ug hagwa
mga yanong pakigdula
kamabulukon

pagsalop niya
tanan magmagul-anon
ikaw bililhon

No comments:

Post a Comment