Tuesday, April 14, 2009

haiku: kawayan

bagyo ma'g unos
paling-paling ang bulok
wala'y kahadlok

No comments:

Post a Comment