Friday, April 17, 2009

haiku: kargador

bug-at nga karga
ilalum sa kalapoy
hilum nga taghoy

haiku: batang asiras


sanglit bulingit
mga bulawan sa dalan
dili mahipos

nitulong luha
kalalom 'di matugkad
aping nga huyang

haiku: pulaw

tutok's kisame
nagbugtaw sa kaduka
painit una

Wednesday, April 15, 2009

choka: lakang

haiku: maninistis

dagway'ng gaya
hulagway pinintalan
nagmagul-anon

sayaw ug kiay-kiay
dikolor nga sinina
tonto'ng komiko

Tuesday, April 14, 2009

3 ka haiku: higala

dan-ag sa adlaw
takna sa kaudtuhon
kamalipayon

halog ug hagwa
mga yanong pakigdula
kamabulukon

pagsalop niya
tanan magmagul-anon
ikaw bililhon

haiku: kadina


hinikta'ng bukton
kagawasa'ng ginapos
dugha'ng gawasnon

haiku: kawayan

bagyo ma'g unos
paling-paling ang bulok
wala'y kahadlok

haiku: lansang


lansang nitaop
kaluwasan ang bulok
palad uyamot

haiku: manga'ng hilaw


hilaw, tagudtod
aslum-tam-is nga bunga
mangga'ng karabao

haiku: Dahon

lalag nga dahon
nagkumpayot sa sanga
katagakon na

Monday, April 13, 2009

haiku: kasing kasing


matang luhaan
natungang kasing kasing
'di kapakyasan

haiku: lubi


lunhaw'ng mga dahon
sa punua'ng dinayig
bunga'ng binulig

haiku: turok


balikong dahon
huyang sa pagkakaron
magmabungahon

haiku: palad


lapukong palad
talikdanay'ng mga saad
dili magbuwag

haiku: manok


tiil gikaway
hubong lawas naglaray
agni's mulabay


haiku: dalan


lapad nga dalan
lunhaw nga kasagbutan
gapaso'ng dulngan

haiku: giwang


hulmigas kamang
lusot sa kagawasan
agi sa giwang

haiku: linaw

aninong lunhaw
sagbot nag-utaw-utaw
dagat nga linaw