Friday, June 12, 2009

ulan

dagtom sa langit
dahunog sa dalugdog
humod na kita

No comments:

Post a Comment